Open navigation

Tuyển dụng | Cấu hình Vị trí công việc

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về tính năng cấu hình Vị trí công việc trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

 Vị trí tính năng: Tuyển dụng > Cấu hình > Vị trí công việc

Giao diện quản lý thông tin chung của vị trí công việc:

Đơn xin việc: giúp ứng viên xin hay ứng tuyển vào các vị trí chức vụ công việc.

Tài liệu: thể hiện số lượng hồ sơ ứng viên đã nộp/ đính kèm liên quan đến vị trí công việc này

Truy vết: hỗ trợ tra cứu nguồn thông tin tuyển dụng

Giao diện hỗ trợ khởi tạo vị trí công việc:

  • Tên vị trí công việc
  • Thông tin tuyển dụng cho vị trí công việc
  • Thông tin mô tả chi tiết vị trí công việc


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.