Open navigation

B2S Parent cập nhật 1.0.88

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 10 tháng 01 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Update lỗi không thông báo được trên Android 12/13

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.