Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.25

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 18 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

1. Tài khoản nội bộ: Thêm thông tin vào Người sử dụng (Tên người liên hệ, Điện thoại).

2. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm Thư xác nhận thu nhập (20/TXN-TNCN (TT156/2013)).


Cải tiến

1. Tài khoản nội bộ: Cập nhật danh sách phân quyền.

2. Bổ sung 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Fix lỗi tổng hợp PL 01-1/KHBS chỉ tiêu 33 (tổng số tiền giảm trừ gia cảnh).

3. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Cập nhật 2 mẫu điện tử (Mẫu số 4 và mẫu số 5).

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.25.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.