Open navigation

Thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng ứng dụng di động

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng ứng dụng di động trong hệ thống Bus2School.

Ứng dụng di động dùng chung theo hệ thống Bus2School gồm có:

. B2S Driver: dành cho người dùng là tài xế lái xe / nhân viên hỗ trợ đưa đón (tiếp viên / bảo mẫu)

. B2S Parent: dành cho người dùng là phụ huynh (cha, mẹ) của học sinh


Hướng dẫn thực hiện

Thay đổi mật khẩu cho một tài khoản

1. Tại giao diện trình đơn sử dụng chính, chọn Bus2School

2. Chọn Người dùng

3. Chọn mở xem nội dung chi tiết tài khoản cần thay đổi mật khẩu tại danh sách thông tin tài khoản

4. Chọn biểu tượng mở rộng bảng chức năng trên góc phải màn hình

5. Chọn Đổi mật khẩu

6. Nhập thông tin mật khẩu mới

7. Nhấn ĐỔI MẬT KHẨU để hoàn tất

Thay đổi mật khẩu cho nhiều tài khoản

1. Tại danh sách thông tin tài khoản, đánh dấu chọn tài khoản cần thay đổi mật khẩu

2. Chọn biểu tượng mở rộng bảng chức năng trên góc phải màn hình

3. Chọn Đổi mật khẩu

4. Nhập thông tin mật khẩu mới cho từng tài khoản

5. Nhấn ĐỔI MẬT KHẨU để hoàn tất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.