Open navigation

Xuất hoá đơn điện tử, ký số qua Google Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện ký hoá đơn điện tử (HĐĐT) qua Google Drive trong iXHD.

Nội dung này là một phần thực hiện theo mô hình giải pháp thông minh SafetySigning;

Trường hợp người lập HĐĐT cũng đồng thời là người giữ thiết bị chữ ký số để ký, thì không cần thực hiện theo hướng dẫn từ bài viết này.


Để có thể thực hiện theo nội dung hướng dẫn này,trước đó người dùng cần:

Cấu hình ký số (xem hướng dẫn);

Thiết lập mô hình giải pháp thông minh SafetySigning (xem hướng dẫn);


Hướng dẫn thực hiện

1. Lập HĐĐT, gửi ký qua Google Drive

Vào mục Hóa đơn điện tử > nhóm Thông tin xuất hóa đơn điện tử kết nối CQT (*).

(*) Tùy theo mẫu hóa đơn đã đăng ký phát hành, người dùng tùy chọn đúng bảng chức năng tương ứng để lập hóa đơn.

Thực hiện lập lập hóa đơn điện tử

1. Tùy chọn, nhập thông tin người mua hàng

2. Tùy chọn mẫu hóa đơn, ngày lập hóa đơn, thuể suất

3. Tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bán

4. Tuỳ chọn Ký Google Drive để đồng bộ HĐĐT lên Google Drive

Lưu ý: Người dùng cần kiểm tra kĩ thông tin trước khi thực hiện xác nhận vì sau khi xác nhận thì thông tin trên hóa đơn sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

Người giữ thiết bị chữ ký số sử dụng ứng dụng di động SafetySigning để kiểm tra, ký HĐĐT. (xem hướng dẫn ký số Home Assistant / ký số RemoteSigner)


2. Kiểm tra HĐĐT đã khởi tạo

Vào mục Hóa đơn điện tử > Danh sách hóa đơn CQT để đồng bộ HĐĐT từ Google Drive về để kiểm tra tình trạng ký số

1. Vùng tùy chọn thông tin mẫu hóa đơn cần tra cứu

2. Vùng chức năng hỗ trợ tùy chọn thời gian tra cứu

3. Danh sách hóa đơn tra cứu

4. Chi tiết thông tin hàng hóa của hóa đơn đang chọn

5. Tùy chọn gửi email thông tin hóa đơn cho người mua hàng

6. Thanh nút chức năng hỗ trợ ký số giao dịch điện tử

7. Nút chức năng kiểm tra đồng bộ hóa đơn lưu từ Google Drive


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.