Open navigation

Mẫu hợp đồng

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Mẫu hợp đồng của phân hệ Quản lý hợp đồng trong mô hình hệ thống quản lý 2ez.

Chức năng hỗ trợ người dùng tự thiết lập mặc định những mẫu hợp đồng kinh tế để ký kết với đối tác, sử dụng cho đơn bán hàng / đơn mua hàng.

Nội dung biên soạn mẫu hợp đồng hỗ trợ theo chuẩn định dạng HTML.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vào mục Quản lý hợp đồng

2. Trong nhóm chức năng Cấu hình chọn mở Mẫu hợp đồng

3. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới mẫu hợp đồng

4. Bảng nhập liệu nội dung chi tiết cho mẫu hợp đồng cần khởi tạo / chỉnh sửa

5. Danh sách mẫu hợp đồng đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.