Open navigation

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập báp cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

QHLĐ > Hóa đơn > Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)


Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.