Open navigation

TaxOnline | Thuế điện tử

Quý khách có thể tham khảo một số nội dung hướng dẫn cơ bản về phần mềm TaxOnline:

. Khởi tạo tài khoản TS24 ID

. Cài đặt phần mềm TaxOnline

. Cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số

. Đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN

. Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

. Lập tờ khai Thuế GTGT

. Quyết toán thuế

. Ký nộp, tra cứu kết quả

. Nộp thuế điện tử

. Sao lưu – Phục hồi dữ liệu


Xem toàn bộ nội dung hướng dẫn về phần mềm TaxOnline

[nhấp chọn dòng thông tin ở trên để chuyển tiếp đến nội dung hướng dẫn chi tiết]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.