Open navigation

iKeToan cập nhật 14.0.0

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 03 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Hoá đơn bán ra: Chỉnh sửa nhập mẫu số, ký hiêu, số hoá đơn theo TT78/2021.

Hoá đơn mua vào: Chỉnh sửa nhập mẫu số, ký hiêu, số hoá đơn theo TT78/2021.

Thêm thuế suất GTGT khác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.