Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.18

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 10 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Lập hóa đơn qua MTT: Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ (Bắt buộc cấu hình cột tùy chọn [NGHIDINHTT] khi CSDL trung gian có truyền dữ liệu [NGHIDINHTT]).

2. Thông báo sai sót: Tối ưu lưu ngày thông báo.

3. Nhận HĐĐT từ TCT: Thêm chức năng kiểm tra thông tin hóa đơn từ TCT.

4. Biên bản hóa đơn: Cập nhật mẫu in biên bản điều chỉnh / biên bản thu hồi hóa đơn.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.18.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.