Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.16

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

1. Danh mục: Thêm danh mục Thuế suất.


Cải tiến

1. Giao diện: Cập nhật icon nhóm menu Tùy chọn. Cập nhật vị trí menu.

2. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

3. TS24 ID: Cập nhật kiểm tra dịch vụ Cloud24.

4. Danh mục - Khách hàng: Cập nhật bắt lỗi nghiệp vụ đồng bộ với iXHD.

5. Chứng từ -  Excel mua vào tùy chọn: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

6. Chứng từ -  Excel bán ra tùy chọn: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

7. Chứng từ -  Chứng từ hóa đơn đầu ra: Tối ưu mở danh sách Hóa đơn bán ra.

8. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.16.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.