Open navigation

Danh mục Khách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hướng dẫn cách thiết lập danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp trong phần mềm ezBooks.

Danh mục khách hàng, nhà cung cấp dùng để quản lý thông tin về khách hàng, nhà cung cấp, thống kê mua, bán hàng hóa, theo dõi công nợ chi tiết đến từng đối tượng này.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Danh mục > Khách hàng

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) Tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Bảng chức năng Phân loại

Hỗ trợ thiết lập danh mục nhóm khách hàng

Bảng chức năng Khách hàng

1. Thiết lập, quản lý nhóm khách hàng, nhà cung cấp (có thể được khởi tạo từ bảng chức năng Phân loại đã nêu trên)

2. Thiết lập, quản lý thông tin chi tiết khách hàng, nhà cung cấp…


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.