Open navigation

Danh mục Khách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hướng dẫn cách thiết lập danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp trong phần mềm ezBooks.

Danh mục khách hàng, nhà cung cấp dùng để quản lý thông tin về khách hàng, nhà cung cấp, thống kê mua, bán hàng hóa, theo dõi công nợ chi tiết đến từng đối tượng này.


Hướng dẫn thực hiện

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Danh mục.
  2. Bấm chọn Khách hàng.

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo hướng dẫn nhập liệu:

http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354 

Bảng chức năng Khách hàng

- Bước 1: Thiết lập, quản lý nhóm khách hàng, nhà cung cấp (có thể được khởi tạo từ bảng chức năng Phân loại đã nêu trên)

- Bước 2: Thiết lập, quản lý thông tin chi tiết khách hàng, nhà cung cấp…

Video hướng dẫn nhập liệu "Danh mục khách hàng" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/danh-muc-khach-hang-173?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.