Open navigation

Danh sách tờ khai nộp phí

iHaiQuan - Quản lý tờ khai thu phí


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tra cứu danh sách tờ khai nộp phí trong chức năng Quản lý tờ khai thu phí, phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tính năng

Danh sách tờ khai nộp phí

 

1. Vị trí mở tờ khai:

 

 

2. Danh sách tờ khai nộp phí:

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.