Open navigation

Hoạt động | Điều chuyển hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về điều chuyển hàng trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Kho hàng > Điều chuyển hàng

Dữ liệu trong cửa sổ điều chuyển hàng có thể được xem trong chế độ xem danh sách và kanban, có thể được lọc, sắp xếp bằng cách sử dụng các tùy chọn mặc định và tùy chỉnh có sẵn

Tạo điều chuyển hàng mới bằng cách chọn tùy chọn Tạo có sẵn

Nhập địa chỉ liên hệ, Kiểu hoạt động, địa điểm đích, Ngày dự kiến và Tài liệu gốc của hoạt động.

Tab Hoạt động, có thể chỉ định sản phẩm bằng cách chọn Thêm một dòng.

Tab Thông tin bổ sung nhập một số thông tin khác: Người phụ trách, nhóm cung ứng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.