Open navigation

Tạo danh sách học sinh

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách khởi tạo, quản lý thông tin danh sách học sinh trong hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

Giao diện quản lý thông tin học sinh

1. Chọn chức năng Liên hệ

2. Bảng thông tin danh sách học sinh đã khởi tạo trong hệ thống


Khởi tạo, quản lý thông tin Lớp / Khối lớp

Tạo thông tin danh sách khối

1. Chọn chức năng Bus2School

2. Chọn Lớp / Khối lớp > Danh sách khối

3. Nhấn TẠO

4. Nhập tên khối lớp

5. Nhấn LƯU để hoàn tất

Tạo thông tin danh sách lớp

1. Chọn chức năng Bus2School

2. Chọn Lớp / Khối lớp > Danh sách lớp

3. Nhấn TẠO

4. Nhập tên lớp, khối lớp (có thể tuỳ chọn nếu đã khởi tạo thông tin trước đó)

5. Nhấn LƯU để hoàn tất


Khởi tạo, quản lý thông tin danh sách học sinh

Tạo thông tin học sinh theo hình thức nhập liệu trực tiếp, tại giao diện trình đơn chọn chức năng Liên hệ, nhấn TẠO

Bảng nhập nội dung chi tiết thông tin học sinh đang khởi tạo

1. Nhập họ tên học sinh

2. Nhập thông tin phụ huynh để theo dõi chuyến đi

3. Nhập địa chỉ điểm đón

4. Nhập mã học sinh

5. Mã RFID học sinh: nhập mã thẻ đi xe buýt của học sinh

6. Nhập lớp đang học

7. Nhập chức vụ là “Học sinh”

8. Nhập số điện thoại của phụ huynh để bảo mẫu liên hệ khi cần

9. Nhập email của học sinh, nếu không có email thì nhập noemail@gmail.com

10. Nhập ngày tháng năm sinh của học sinh

11. Nhập giới tính

12. Nhấn chọn hoặc nhập tên của trường học vào ô Từ khóa

13. Gán hình học sinh

14. Nhấn LƯU để hoàn tất

Tạo thông tin học sinh theo hình thức nạp dữ liệu từ tập tin mẫu

1. Chọn Liên hệ > Import dữ liệu từ file xls

2. Chọn FILE MẪU để tải tập tin Excel mẫu về máy tính; nhập danh sách học sinh vào tập tin này

3. Chọn TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN

4. Tuỳ chọn tập tin mẫu đã nhập liệu lưu trên máy tính

5. Chọn Open

6. Chọn NHẬP để nạp dữ liệu từ tập tin mẫu vào hệ thốngCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.