Open navigation

Bảng giá nhà cung cấp

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về bảng giá nhà cung cấp trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Mua hàng > Bảng giá nhà cung cấp

Có thể xem tất cả các tùy chọn bảng giá có trên hệ thống. Dữ liệu có thể được xem trong chế độ xem danh sách và kanban, có thể được sắp xếp, lọc và nhóm lại dựa trên các tham số khác nhau.

Tạo một bảng giá mới bằng cách chọn tùy chọn Tạo có sẵn

Nhập thông tin chi tiết về nhà cung cấp, tên sản phẩm của nhà cung cấp, mã sản phẩm của nhà cung cấp và thời gian giao hàng.

Trong phần bảng giá, có thể chỉ định thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, biến thể, số lượng và đơn giá, ngày xác nhận và công ty.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.