Open navigation

Tùy chỉnh độ phân giải màn hình

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách cách tùy chỉnh độ phân giải màn hình trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo cấu hình máy tính đáp ứng theo yêu cầu để có thể sử dụng phần mềm do TS24 cung cấp. 


Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhấp chuột phải tại giao diện Desktop, chọn Display Settings

Bước 2: Bảng Display, chọn độ phân giải tại Display Resolution

Bước 3: Tùy chọn độ phân giải màn hình cần thiết lập

Bước 4: Chọn Keep Change để lưu thay đổi / Revert để huỷ


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.