Open navigation

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

QHLĐ > Tình hình sử dụng hóa đơn > Tình hình sử dụng hóa đơn tháng (BC26/AC)

QHLĐ > Tình hình sử dụng hóa đơn > Tình hình sử dụng hóa đơn quý (BC26/AC)

Tùy theo loại hình đơn vị và quy định từ cơ quan thuế mà người dùng chọn lập tờ khai theo kỳ kê khai tháng hoặc quý

Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

Đối với đơn vị mới thành lập và hoạt động trong 1 năm thực hiện nộp theo kỳ kê khai tháng cho cơ quan Thuế quản lý. Sau 1 năm hoạt động thì có thể nộp theo kỳ kê khai quý.

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Lưu ý

Đơn vị nếu chuyển địa bàn hoạt động sang cơ quan Thuế quản lý mới, khi lập báo cáo thì chọn Thêm phục lục (F8), mở thêm phụ lục 3.10 để nhập liệu thông tin hóa đơn còn tồn đến thời điểm chuyển đi.

Trường hợp đơn vị giải thể hoặc lập tờ khai tại kỳ báo cáo cuối năm (Quý 4 hoặc Tháng 12), chọn mở thêm phụ lục 3.12 để nhập liệu và nộp kèm với tờ khai chính. Phụ lục 3.12 thay thế cho báo cáo quyết toán hóa đơn trước đây.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.