Open navigation

Sản phẩm | Thông tin chi tiết hàng hóa

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu bảng chi tiết thông tin hàng hóa trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Tạo đơn hàng: nhấn chọn Tạo > tạo thông tin sản phẩm > Lưu

(1): tạo mới sản phẩm

(2): nút chức năng hỗ trợ Lưu/Hủy bỏ 

(3): nhóm chức năng tổng hợp thông tin xuất nhập tồn của sản phẩm

(4): tùy chọn tên hiển thị của sản phẩm

(5): tùy chọn tính chất của sản phẩm

(6): bảng thông tin chi tiết cả hàng hóa theo nghiệp vụ; tùy theo bảng thông tin đang chọn, nội dung bên dưới sẽ thay đổi tương ứng theo nội dung đã chọn.


Bài viết khác

Lịch 

Xuất dữ liệu

Thảo luận

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.