Open navigation

Konect24 kết nối iXHD

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình Konect24 tạo thông số kết nối với iXHD.

Việc cấu hình này hỗ trợ tích hợp kết nối liền mạch với iXHD, đảm bảo trao đổi dữ liệu, lập hóa đơn trên ứng dụng di động SafetySigning.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: tại thanh trình đơn Kết nối ứng dụng chọn mở iXHD.

Cấu hình tạo thông số kết nối iXHD

1. Đánh dấu chọn Công khai web

2. Tuỳ chọn đăng nhập tài khoản Drive lưu trữ đám mây dữ liệu hoá đơn điện tử; tài khoản cần trùng khớp thông tin với tài khoản đã cấu hình trong iXHD (xem hướng dẫn)

3. Nhập thông tin tài khoản TS24 ID & gói dịch vụ sử dụng iXHD

4. Nhấp chọn nút Chạy dịch vụ; Thông tin Địa chỉ web công khai, Kết nối iXHD được tự động khởi tạo

5. Nhấp chọn nút Sao chép tất cả để sao chép toàn bộ thông số kết nối, lưu lại thông tin này (vào Notepad, Word…) để thuận tiện cho việc tạo cấu hình kết nối trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

Diễn giải thông tin nút chức năng hỗ trợ:

1. Chạy dịch vụ

2. Ngừng dịch vụ

3. Khởi động lại dịch vụ

4. Thông tin chạy dịch vụ web

5. Thông tin công khai dịch vụ

6. Sao chép thông số kết nối (riêng lẻ) 

7. Làm mới thông số kết nối (*)

(*) Chọn thực hiện chức năng này, thông số kết nối sẽ tạo mới ngẫu nhiên lại nội dung; cần sao chép và cập nhật lại thông tin thiết lập kết nối trong ứng dụng dị động SafetySigning.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.