Open navigation

[607] Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Cấp lại sổ BHXH do mất hoặc hư hỏng trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh công cụ chọn vào Hồ sơ điện tử, chọn Sổ, chọn hồ sơ [607] Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin.

- Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, tùy chọn biểu mẫu Tờ khai và thông tin chứng từ nộp kèm với bộ hồ sơ. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin.

- Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, nhập từ cột Họ và tên đến hết cột Nội dung thay đổi, yêu cầu.

Lưu ý: Nếu chưa có mã số BHXH phải nhập thêm thông tin Phụ lục HGĐ.

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn hoàn thành.

- Sau đó kết xuất và ký nộp hồ sơ.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.