Open navigation

Kiểm tra tình trạng Ticket

Kiểm tra tình trạng Ticket (Helpdesk)


. Truy cập website ts24.com.vn

. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản TS24 ID

. Vào mục Liên hệ hỗ trợ > Kiểm tra tình trạng Ticket để xem nội dung phản hồi hỗ trợ hướng dẫn từ TS24.


Có thể sử dụng app TS24 trên thiết bị di động để kiểm tra tình trạng Ticket, thay cho việc kết nối đăng nhập bằng trình duyệt web trên máy tính.

Tải ứng dụng trên thiết bị di động để kết nối chức năng Chat, gửi Ticket với TS24.

iOS | Android


[Xem thêm trang Hỗ trợ]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.