Open navigation

Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử (Cập nhật thiết bị chữ ký số) trong chức năng Pay24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử (Cập nhật thiết bị chữ ký số) trong chức năng Pay24 của phần mềm TaxOnline


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Pay24 > Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trong phần mềm.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Tại bảng Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử;

Kiểm tra nội dung thông tin người nộp thuế;

Tùy chọn thông tin chứng thư số;

Kiểm tra và cập nhật thông tin ngân hàng và số tài khoản cần đăng ký;

Nhấn chọn Nộp hồ sơ để thực hiện ký và nộp tờ khai thay đổi thông tin.

Phần mềm thực hiện lấy mã xác thực và gửi vào email cho người dùng và nhấn chọn Chấp nhận.

Thực hiện theo hướng dẫn từ những bảng thông báo hiện ra.

Lưu ý chọn đúng thông tin chữ ký số để nộp.

Kiểm tra email để thực hiện lấy mã xác thực.

Tại giao diện thay đổi thông tin trong Pay24, nhập mã xác thực từ email vào ô trống và nhấn chọn Đồng ý.

3. Kiểm tra tình trạng nộp tờ khai thay đổi

Vị trí mở chức năng: Pay24 > Lịch sử giao dịch NTĐT

  1. Tùy chọn hình thức tra cứu
  2. Nhấn đúp vào biểu tượng để xem lại nội dung chứng từ, file đính kèm hoặc kết quả giao dịch, chờ tình trạng báo Xử lý thành công


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.