Open navigation

Danh mục Tài khoản ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thiết lập danh mục Tài khoản ngân hàng trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Danh mục.
  2. Chọn Tài khoản ngân hàng.

- Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm:

http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354

Video hướng dẫn thiết lập "Danh mục Tài khoản ngân hàng" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/danh-muc-tai-khoan-ngan-hang-138?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.