Open navigation

Phím tắt

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về phím tắt trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn tạo và sử dụng các phím tắt cho các chức năng khác nhau trong POS, giúp thực hiện các tác vụ thông thường nhanh hơn và hiệu quả hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Tại Phím tắt POS, bật các phím tắt POS và định cấu hình chúng theo yêu cầu của người dùng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.