Open navigation

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)

TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượuI. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC) trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hình thức nhập liệu

Kết xuất báo cáo

Tra cứu lịch sử giao dịch

 

1. Vị trí mở tờ khai:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn QLHĐ;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Hóa đơn;

Nhấn chọn tờ khai Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC);

Tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn Đồng ý.


  


Chọn Thêm (F1) để tạo ra lần nhập liệu trong kỳ kê khai.

 

2. Hình thức nhập liệu:

Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên tờ khai;

Nhập liệu từ file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng.

 

 

Nhấn chọn Lưu (F5) để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

3. Kết xuất báo cáo:

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, chọn loại báo cáo;

Nhấn chọn Tính;

Xuất hiện bảng danh sách tờ khai, chọn Năm tính thuế của tờ khai;

Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung);

Nhấn chọn Kết xuất để xuất ra tờ khai.


 


Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); 

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); 

Tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).

 

 

4. Tra cứu lịch sử giao dịch:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Lịch sử giao dịch;

Tùy chọn ngày nộp báo cáo;

Nhấn chọn Hiển thị kết quả;

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột Mô tả giao dịch;

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.