Open navigation

Cập nhật danh mục bệnh viện / danh mục chung

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện cập nhật danh mục bệnh viện, danh mục chung (thông tin tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã) trong phần mềm iBHXH.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/cap-nhat-danh-muc-benh-vien-danh-muc-chung-63?fullscreen=1#


Hướng dẫn sử dụng 

1. Cập nhật danh mục bệnh viện:

- Trên thanh trình đơn, chọn mục TT chung, chọn Cập nhật danh mục bệnh viện

- Bấm Có để phần mềm kiểm tra cập nhật, nhấn chọn Chấp nhận sau khi hoàn thành quá trình thực hiện.

2. Cập nhật danh mục chung: (thông tin tỉnh/thành phố, phường/xã, quận/ huyện)

- Trên thanh trình đơn, chọn mục TT chung, chọn Cập nhật danh mục chung

- Phần mềm tự động kiểm tra cập nhật. nhấn chọn Chấp nhận sau khi hoàn thành quá trình thực hiện.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.