Open navigation

Sửa tờ khai sau khi khai báo chính thức

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức (IDD, IDE) trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

1. Khai lấy thông tin sửa (IDD)

- Trên thanh trình đơn mở lại tờ khai đã lưu bằng cách chọn Tờ khai XNK, chọn mục Tìm tờ khai xuất nhập khẩu;

- Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

  1. Tùy chọn Tờ khai nhập khẩu;
  2. Đánh dấu chọn Hiển thị tất cả;
  3. Nhấn chọn Tìm;
  4. Nhấn vào tờ khai cần thực hiện nghiệp vụ IDD.

- Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính.

  1. Chọn bảng Khai lấy thông tin sửa (IDD);
  2. Nhấn chọn Khai lấy thông tin sửa (IDD);
  3. Tùy chọn thông tin chữ ký số > ;
  4. Nhập mã PIN > Đăng nhập;
  5. Thông tin tờ khai được gửi vào hệ thống Hải Quan và trả về Số TK, chờ hộp thoại xuất hiện dòng chữ END_OF_MESSAGE, nhấn chọn Đóng, kết thúc khai báo.

2. Sửa chỉ tiêu và khai chính thức sửa (IDE)

- Đơn vị sửa những chỉ tiêu cần sửa trên tờ khai, sau khi sửa xong nhấn chọn Lưu và thực hiện khai báo lại nghiệp vụ IDA/IDA01.

- Sau khi khai báo nghiệp vụ IDA/IDA01, đơn vị muốn khai sửa chính thức tờ khai thì nhấn Khai chính thức sửa IDE.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.