Open navigation

​Hồ sơ hoàn thuế điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ hoàn thuế điện tử trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Đăng ký hồ sơ hoàn thuế

Trên thanh công cụ nhấn chọn Đăng ký T-VAN > ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN

Tại giao diện Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN, kiểm tra thông tin người nộp thuế > Tra cứu danh mục đến tên hồ sơ Hoàn thuế > tùy chọn kỳ kê khai > nhập thông tin kỳ bắt đầu > Nộp hồ sơ

Trở về giao diện Đăng ký T-VAN;

Kiểm tra tình trạng tờ khai Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN báo Chấp nhận.

Lưu ý: nếu hồ sơ hoàn thuế điện tử đã được đăng ký thì có thể bỏ qua nội dung hướng dẫn trên.

2. Lập hồ sơ hoàn thuế

Trên thanh công cụ nhấn chọn Thủ tục khác > Hoàn thuế > Tùy chọn Doanh nghiệp hoàn thuế (TT80/2021) hoặc theo thông tư cũ

Nhấn chọn Thêm mới > Nhập liệu thông tin trực tiếp vào biểu mẫu hồ sơ.

Hình thức đề nghị hoàn trả, đợn vị tùy chọn theo 2 hình thức: bù trừ cho khoản phải nộp NSNN hoặc Hoàn thuế trực tiếp.

Có thể đính kèm thêm chứng từ gửi kèm với hồ sơ hoàn thuế;

Kiểm tra lại thông tin và nhấn chọn Ghi (F5) sau khi đã hoàn tất việc nhập liệu.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.