Open navigation

Xóa mặt hàng trong giỏ hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về xóa mặt hàng trong giỏ hàng trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn xóa mặt hàng khỏi giỏ hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng, cải thiện tính linh hoạt và thuận tiện của quy trình bán hàng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Kích hoạt tính năng tại POS Xóa hàng trong giỏ hàng. Ở đây có hai tùy chọn khác nhau là xóa tất cả mặt hàng khỏi giỏ hàng và xóa từng mặt hàng khỏi giỏ hàng.

Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa từng mặt hàng khỏi giỏ hàng.

Nhấp vào biểu tượng túi hàng để xóa tất cả mặt hàng ra khỏi giỏ hàng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.