Open navigation

Tạo tài khoản cho người dùng ứng dụng di động

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tạo tài khoản cho người dùng ứng dụng di động trong hệ thống Bus2School.

Ứng dụng di động dùng chung theo hệ thống Bus2School gồm có:

. B2S Driver: dành cho người dùng là tài xế lái xe / nhân viên hỗ trợ đưa đón (tiếp viên / bảo mẫu)

. B2S Parent: dành cho người dùng là phụ huynh (cha, mẹ) của học sinh


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Chọn chức năng Bus2School

2. Chọn Người dùng

3. Bảng thông tin danh sách tài khoản người dùng đã được khởi tạo trong hệ thống

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin tài khoản người dùng

Bảng khởi tạo thông tin tài khoản cho tài xế lái xe

1. Nhập tên tài xế

2. Nhập email (bắt buộc)

3. Loại người dùng: tuỳ chọn Lái xe

4. Cấu hình đưa đón: tuỳ chọn để hiện nút Đón trên ứng dụng di động, cho phép tài xế thực hiện đón học sinh bằng thao tác nhấn nút Đón

5. Cấu hình quét mã QR: tuỳ chọn để hiện nút Quét trên ứng dụng di động, cho phép tài xế dùng thiết bị kết nối bluetooth để điểm danh học sinh bằng cách quét mã QR của học sinh

6. Tuỳ chọn thông tin trường mà tài khoản này được cho phép truy cập dữ liệu đưa đón

7. Tuỳ chọn thông tin trường được hiển thị mặc định khi đăng nhập sử dụng trong ứng dụng di động

8. Gắn hình ảnh tài xế lái xe

9. Nhấn chọn LƯU để hoàn tất việc khởi tạo

Bảng khởi tạo thông tin tài khoản cho nhân viên hỗ trợ đưa đón (tiếp viên / bảo mẫu)

1. Nhập tên nhân viên hỗ trợ đưa đón

2. Nhập email (bắt buộc)

3. Loại người dùng: tuỳ chọn Trợ lý Bus

4. Cấu hình đưa đón: tuỳ chọn để hiện nút Đón trên ứng dụng di động, cho phép nhân viên hỗ trợ đưa đón thực hiện đón học sinh bằng thao tác nhấn nút Đón

5. Cấu hình quét mã QR: tuỳ chọn để hiện nút Quét trên ứng dụng di động, cho phép nhân viên hỗ trợ đưa đón dùng thiết bị kết nối bluetooth để điểm danh học sinh bằng cách quét mã QR của học sinh

6. Tuỳ chọn thông tin trường mà tài khoản này được cho phép truy cập dữ liệu đưa đón

7. Tuỳ chọn thông tin trường được hiển thị mặc định khi đăng nhập sử dụng trong ứng dụng di động

8. Gắn hình ảnh nhân viên hỗ trợ đưa đón

9. Nhấn chọn LƯU để hoàn tất việc khởi tạo

Bảng khởi tạo thông tin tài khoản cho phụ huynh

1. Nhập tên phụ huynh 

2. Nhập email (bắt buộc)

3. Loại người dùng: tuỳ chọn Cha

4. Chọn trường hiện hữu

5. Chọn trường hiện hữu

6. Gán hình phụ huynh

7. Nhấn chọn LƯU để hoàn tất việc khởi tạo


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.