Open navigation

KySo cập nhật 15.0.29

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 09  tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

1. HS trên ownCloud: Thêm mới (Xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).

2. HS trên OneDrive: Thêm mới (Xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).


Cải tiến

1. Đăng ký TVAN: Tối ưu kiểm tra MST khi nộp tờ khai (Đăng ký; Thay đổi thông tin; Đăng ký ngừng).

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.29.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.