Open navigation

Tạo thông tin nhà xe

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tạo thông tin nhà xe trong hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Chọn chức năng Bus2School

2. Chọn Nhà xe

3. Bảng thông tin danh sách nhà xe đã được khởi tạo trong hệ thống

Tạo thông tin nhà xe để quản lý *

* Tuỳ vào thực tế nhu cầu sử dụng hệ thống Bus2School của từng đơn vị, không bắt buộc nhập đầy đủ nội dung tại bảng dữ liệu này

1. Nhấn nút TẠO

2. Nhập tên cho bảng thông tin đang khởi tạo

3. Tuỳ chọn gắn logo

4. Vùng nhập liệu thông tin địa chỉ

5. Nhập số điện thoại liên lạc

6. Nhập email

7. Nhấn chọn hoặc nhập tên của trường học vào ô Từ khóa

8. Nhấn nút LƯU để lưu thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.