Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.40

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 10 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm nhóm chức năng ownCloud (Trình ký, Đồng bộ chứng từ đã ký).

2. Cấu hình ký số: Thêm cấu hình ownCloud.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.40.


Cải tiến

--/--

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.