Open navigation

Thay đổi thông tin địa điểm đón học sinh

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng thay đổi thông tin địa điểm đón học sinh trong hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

1. Tại giao diện trình đơn chính, chọn chức năng Bus2School

2. Chọn mở Điểm đón > Đổi địa điểm đón

3. Tuỳ chọn thông tin tên học sinh cần đổi

4. Tuỳ chọn ngày cần đổi – ngày đổi phải lớn hơn ngày hiện tại

5. Tuỳ chọn loại hành trình nếu muốn thay đổi hành trình (CHANGE TRIP TYPE)

6. Chọn thứ trong tuần nếu cần thay đổi theo đúng ngày như phụ huynh yêu cầu

7. Nhấn chọn TÌM để tải dữ liệu

8. Dữ liệu tải xong sẽ hiển thị thông tin chuyến đi của học sinh, nhấn chọn vào CHI TIẾT để xem

9. Tùy theo thông tin cần thay đổi:

. Nhấn chọn vào các nút tương ứng ĐỔI NGÀY, ĐỔI HÀNH TRÌNH (CHANGE TRIP TYPE), ĐỔI ĐIỂM ĐÓN, ĐỔI XE để mở giao diện cập nhật tương ứng

. Thực hiện thay đổi thông tin và nhấn chọn CẬP NHẬT

10. Nhấn chọn LƯU để hoàn tấtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.