Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.9

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 12 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Thông báo sai sót: Tối ưu hiển thị tình trạng kết quả CQT trong trường hợp TBSS gửi nhiều hóa đơn.

2. Lập hóa đơn điện tử từ Máy tính tiền (POS): Tối ưu xuất hóa đơn qua CSDL trung gian (lấy dữ liệu trường CCCD từ SOHOCHIEU).

3. Hóa đơn điều chỉnh: Thêm kiểm tra tính chất hàng hóa.

4. Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Tối ưu phục hồi hóa đơn bán hàng từ XML.

5. Danh mục: Tối ưu hiển thị danh sách kết nối điểm bán hàng trên danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.