Open navigation

Biên bản hóa đơn

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng kiểm dò biên bản hóa đơn đã xuất trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Bấm chọn Biên bản hóa đơn

Hình thức nhập liệu:

Tại bảng thông tin tìm kiếm, tùy chọn thông tin hóa đơn > Tìm kiếm


Bài viết khác

Cài đặt phần mềm iXHD

Xuất hóa đơn điện tử

Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử đã xuất từ iXHD.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.