Open navigation

Cấu hình kết nối iXHD trong SafetySigning

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình kết nối iXHD trong ứng dụng di động SafetySigning.

Việc cấu hình này hỗ trợ thực hiện lập hóa đơn điện tử trực tiếp trên ứng dụng di động SafetySigning.

Để thực hiện cần chuẩn bị trước những nội dung sau:

. Sử dụng phần mềm iXHD thiết lập cấu hình ký số, kết nối tài khoản Drive lưu trữ đám mây (xem hướng dẫn)

. Cài đặt phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối Konect24 với iXHD (xem hướng dẫn)

. Cài đặt ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Kết nối tài khoản Drive lưu trữ đám mây trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

Phần mềm iXHD, Konect24 cài đặt chung trên 1 máy tính sử dụng


Hướng dẫn thực hiện

Khởi động và duy trì hoạt động của phần mềm Konect24 trên máy tính

Trên thiết bị di động, vào ứng dụng SafetySigning để tạo kết nối

1. Tại giao diện Trang chủ, nhấp chọn biểu tượng Cài đặt ở phía trên góc trái

2. Nhấp chọn chức năng DS kết nối Konect24

3. Nhập đặt tên thiết bị đang cấu hình kết nối

4. Sao chép, dán thông số kết nối đã thiết lập từ Konect24 vào đây

5. Nhấp chọn Lưu kết nối

6. Chờ hệ thống kiểm tra, lưu dữ liệu kết nối thành công, tình trạng thiết bị vừa khởi tạo sẽ hiển thị Đã kết nối


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.