Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.41

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 28 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Kết xuất BC: Cập nhật liên kết Webservices. Tối ưu mở danh sách báo cáo,Ký số Google Drive.

2. Cấu hình ký số: Tối ưu mở cấu hình.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.41.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.