Open navigation

Bán hàng - Chu trình của tôi

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về chu trình của tôi sử dụng trong hệ thống 2ez.

Sau khi tiềm năng được chuyển thành cơ hội, việc chăm sóc cơ hội sẽ chặt chẽ hơn, để phục vụ cho việc quản lý một cách dễ dàng.

Việc tạo ra các giai đoạn sẽ giúp bạn hiểu rõ được tình hình hiện tại để có một cái nhìn rõ hơn về cơ hội và đi đến các hoạt động kế tiếp như thế nào.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: CRM > Chu trình của tôi

Giao diện Chu trình:

  1. Khởi tạo cơ hội mới
  2. Khởi tạo cơ hội tại vị trí tương ứng

Chi tiết Cơ hội:

  1. Tạo báo giá
  2. Doanh thu mong đợi và xác suất có thể đạt được
  3. Trạng thái giai đoạn của cơ hội


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.