Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.37

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ 603: Cập nhật mức lương cơ sở trên tờ khai D03-TS.

2. QLHS kê khai: Cập nhật mức lương cơ sở trên Tính mức hưởng BHXH.

3. Thanh trạng thái (Status Bar): Cập nhật mức lương cơ sở.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.37.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.