Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.39

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 27 tháng 07 năm 2023


Tính năng mới

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm chức năng chọn mẫu chứng từ từ Bộ sưu tập TS24. Thêm chức năng tùy chỉnh logo.


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu nộp hồ sơ đối với mã đơn vị có khoảng trắng.

2. Xem XML BHXH: Cập nhật mẫu in CTKT TNCN.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.39.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.