Open navigation

iHaiQuan cập nhật 14.2.0

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 25 tháng 07 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Chỉnh sửa:

Tờ khai thu phí: Cập nhật thông tin biên lai lên tờ khai.

Thêm chức năng "Đơn hàng thanh toán" và "Danh sách đơn hàng thanh toán".

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.