Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.44

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 28 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ 602: Thêm phương án ĐB – Đóng bù. Bỏ phương thức ĐB - Đóng bù.

2. Hồ sơ 603: Tối ưu xuất file mẫu trên tờ khai D03-TS.

3. Hồ sơ 600: Cập nhật danh mục địa bàn hành chính.

4. Thêm chức năng nạp dữ liệu từ Google Form đối với các hồ sơ: 600,630.

5. Hồ sơ Google Drive: Tối ưu đồng bộ file.

6. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.44.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.