Open navigation

KySo cập nhật 15.0.12

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 14 tháng 02 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.12.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.