Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.17

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

1. iBHXH: Thêm mới.

2. API iBHXH: Thêm mới phiên bản v1.


Cải tiến

1. iXHD: Tối ưu cấu hình kết nối. Tối ưu chức năng ký qua HSM, Google Drive.

2. API TaxOnline: Cập nhật phiên bản v5.

3. API RemoteSigner: Cập nhật phiên bản v10.

4. Cập nhật phương thức xác thực với SafetySigning.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.17.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.