Open navigation

Lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn  cách lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Pay24 > Ủy nhiệm chi qua ngân hàng > Lập ủy nhiệm chi

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.