Open navigation

Quản lý USB token

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Quản lý USB Token trong ứng dụng di động SafetySigning.

Những thông tin sau cần được thiết lập trước khi có thể thực hiện theo nội dung hướng dẫn này:

. Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn)

. Kết nối SafetySgining Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn)

. Cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn)

. Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn)

. Tạo ký số Home Assistant [Thông tin Cấu hình] (xem hướng dẫn)

. Cấu hình ký số Google Drive trong phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)

. Cấu hình RemoteSigner kết nối SafetySigning trong phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Tạo cấu hình ký số RemoteSigner trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Đảm bảo thiết bị chữ ký số USB Token đã được kết nối với SafetySigning Server

. Hệ thống SafetySigning Server (máy ảo) đang được duy trì hoạt động


Hướng dẫn thực hiện

1. Vào chức năng Ký số

2. Chọn Xem danh sách trong mục Quản lý ký số Remote Signer

3. Chọn Quản lý USB token

4. Nút chức năng điều khiển kết nối lại thiết bị USB token với SafetySigning Server

5. Nút chức năng điều khiển ngắt kết nối thiết bị USB token với SafetySigning Server

6. Nút chức năng điều khiển khởi động lại máy ảo cài đặt SafetySigning Server


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.