Open navigation

Ký điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện ký điện tử trong ứng dụng di động SafetySigning;

Hình thức thực hiện mang tính chất cá nhân / phục vụ công tác quản lý nội bộ / thỏa thuận hợp đồng, giấy tờ giữa 2 đơn vị trên phương diện số hóa hồ sơ chứng từ điện tử;

Chữ ký điện tử này chưa mang tính pháp lý đối với cơ quan chức năng (Thuế, Bảo hiểm xã hội, Hải quan…);

Hỗ trợ tập tin có định dạng *.pdf, *.xlsx, *.docx, *.jpg.


Để thực hiện nội dung này, trước đó cần thực hiện:

Cài đặt ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn);

Kết nối với tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn).


Hướng dẫn thực hiện

Tải tập tin cần thực hiện ký điện tử

1. Trong ứng dụng di động SafetySigning, vào mục Ký điện tử;

2. Tùy chọn vị trí mở tập tin;

3. Chọn tập tin;

4. Chọn chức năng Tải lên hồ sơ Khác (ký số);

5. Tùy chọn thư mục mã số thuế của đơn vị (trường hợp có nhiều đơn vị khác nhau, tập tin ký điện tử thuộc về đơn vị nào thì chọn đúng theo mã số thuế tương ứng);

6. Chọn Tải lên.

Mở tập tin để thực hiện ký điện tử

1. Vào thư mục TKTX / HSKHAC;

2. Chọn thư mục mã số thuế đã tải tập tin vào từ bước hướng dẫn trước;

3. Chọn thư mục CHUAKY;

4. Chọn tập tin cần thực hiện ký điện tử.

Cập nhật nội dung Bình luận / Thêm chú thích

Chức năng hỗ trợ bổ sung thông tin trên tập tin cần ký điện tử; nội dung này có thể thực hiện hoặc không cần thực hiện, tùy theo nhu cầu người dùng.

1. Chọn biểu tượng hiệu chỉnh văn bản;

2. Chọn Bình luận / Thêm chú thích;

3. Nhấp chạm màn hình tại vị trí cần tạo thông tin;

4. Thông tin sau khi đã được khởi tạo;

5. Chọn Hoàn tất để lưu lại nội dung.

Ký điện tử

1. Tại chức năng hiệu chỉnh văn bản, chọn Thêm chữ ký;

2. Chọn chữ ký cần ký và thể hiện trong tập tin;

3. Chọn vị trí chữ ký được hiển thị trên văn bản;

4. Chọn Hoàn tất để lưu lại nội dung;

5. Chữ ký sẽ hiển thị thông tin thời gian đã thực hiện ký điện tử.

Tập tin sau khi đã được ký điện tử, có thể tải về thiết bị / chia sẻ cho người khác qua Google Drive, Email


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.