Open navigation

Cấu hình kết nối lập tờ khai Excel

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình kết nối lập tờ khai Excel trong ứng dụng di động SafetySigning.

Việc cấu hình này hỗ trợ thực hiện tổng hợp ra tờ khai thuế hoàn chỉnh từ tập tin nhập liệu có định dạng Excel trên ứng dụng di động SafetySigning.

Cần thực hiện trước những nội dung sau:

. Cấu hình ký số, kết nối tài khoản Drive lưu trữ đám mây cho phần mềm nghiệp vụ: TaxOnline (xem hướng dẫn) iBHXH (xem hướng dẫn)

. Cài đặt phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)

. Cấu hình ký số cho phần mềm nghiệp vụ trong phần mềm RemoteSigner: TaxOnline (xem hướng dẫn) iBHXH (xem hướng dẫn)

. Cài đặt phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối Konect24 với SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Cấu hình Konect24 kết nối với phần mềm nghiệp vụ để hỗ trợ tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (xem hướng dẫn) 

. Cài đặt ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Kết nối tài khoản Drive lưu trữ đám mây trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Tạo ký số RemoteSigner (xem hướng dẫn)

Phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH), Konect24, RemoteSigner cài đặt chung trên 1 máy tính sử dụng


Hướng dẫn thực hiện

Khởi động và duy trì hoạt động của phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH), Konect24RemoteSigner  trên máy tính

Trên thiết bị di động, vào ứng dụng SafetySigning để tạo kết nối

1. Chọn chức năng Drive

2. Nhóm chức năng Quản lý ký số RemoteSigner, nhấp chọn Thêm kết nối

3. Chọn biểu tượng + để thêm mới cấu hình

4. Nhập thông tin, sao chép và dán thông số kết nối đã thiết lập từ Konect24 vào đây

5. Chọn Lưu kết nối

6. Chờ hệ thống kiểm tra, lưu dữ liệu kết nối thành công, tình trạng thiết bị vừa khởi tạo sẽ hiển thị Đã kết nối


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.